UAB „StepArc“  įgyvendina e. komercijos projektą, kurio esmė įdiegti pilnai veikiančią elektroninę parduotuvę

Įdiegtoje elektroninėje parduotuvėje bus sukurta galimybė vartotojui pačiam užsiregistruoti, išsirinkti, suformuoti užsakymą, suvesti duomenis, nurodyti pristatymo būdą bei atsiskaityti už pasirinktą prekę / paslaugas.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“  priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projekto kodas – 13.1.1-LVPA-K-860-01-1265.

Projekto tikslas – diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu UAB „StepArc“, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2023 m. vasario mėn.

Bendras projekto biudžetas – 36,000.00 Eur, finansavimo vertė – 27,000.00 Eur. Projekto finansavimo šaltinis – Europos regioninės plėtros fondas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta 2022 m. vasario mėn.